Skip to main content

SIMPLICITY® Gleitlager

Lineargleitlager Standard
metrisch / inch / jis

(A) geschlossen FM metrisch, FL inch, FJ jis / (B) offen: FMN metrisch, FLN inch, FJN jis

Dünnwandige Gleilager
metrisch

FG & FMT

Gleitlagerbuchse / mit Bund
metrisch / inch

(A) standard: PSM metrisch, PS inch / (B) mit Bund PSFM metrisch, PSF inch